Reddish Orange - Ruskie

Research output: Artistic and non-textual formExhibitionArt in coproductionpeer-review

Abstract

Pohjois­Norjassa, Pykeijan satamassa, kui valle maalle nostettujen kalastusv eneiden kauniisti ruostuneet pohjat ovat inspiroineet Heidi Pietar ista kokeilemaan ruostevärjäystä. Kokeilu tuotti kankaisiin ennalta­ arvaa mattomia ruskean, puna ruskean, okran ja oranssin värejä sekä nosti esiin yksityiskohtia ja sävyjä.
Tulokset innoittivat Pietarista sovelta maan ruoste­värjäystä ja jacquard ­kudonta tekniikkaa aiheisiin, jotka olivat peräisin hänen isovanhempiensa talon tekstii leistä Sortavalan maal ais kunnassa. Näistä tulkinnoista syntyi sarja kudottuja, painet tuja ja ruostevärjättyjä kankaita, Reddish Orange - Ruskie. Punaruskea yhdistää teokset toisiinsa.

TaT Heidi Pietarinen toimii tekstiili alan professorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hänen erityisalanaan ovat jacquard­kudotut tekstiilit.

Hän on toiminut aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa ja yhteisöissä ja ollut rakentamassa vuoropuhelua kulttuurien ja taitei lijoiden välillä. Yhteistyön tuloksena on syntynyt useita näyttelyitä ja työpajoja, joissa yhteisesti tuotetut tekstiilit ilmentävät samalla kulttuurien välistä keskinäistä vuoro vaikutusta.

Myös Pietarisen tämänhetkiset tutkimusartikkelit sekä kansainväliset työpa­jat sivuavat taiteilijoiden ja kulttuurien välityksellä tapahtuvaa vuoropuhelua. Työpajoissa on käy tetty eri tyisesti tarinallistamisen ja muotoilun menetelmiä.
Original languageFinnish
PublisherLapin yliopisto taiteiden tiedekunta
Publication statusPublished - 6 Aug 2020
MoEC publication typeF2 Public partial realisation of a work of art

Field of science

  • Visual arts and design

Citation for this output