Porotalouden tulevaisuus: unelmia ja yllätyksiä

Sirpa Rasmus, Simo Sarkki, Antti-Juhani Pekkarinen, Mikko Jokinen, Ilona Mettiäinen, Laura Post, Taru Rikkonen, Jaana Sorvali, Tuulia Väärälä

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Porotalous on pohjoisen tärkeä elinkeino ja poronhoito on kulttuurillisesti merkittävä elämäntapa sekä saamelaisille että suomalaisille poronhoitajille. Elinkeinon jatkuvuuden mahdollisuuksiin vaikuttavat juuri nyt ajankohtaiset maailmanlaajuiset kehityskulut, kuten ilmastonmuutos, sen hillintä ja vihreä siirtymä, sota Ukrainassa sekä globaali pandemia. Näiden vaikutusten arvioimisen ja niihin varautumisen lisäksi on tärkeä pohtia myös elinkeinon sisäisiä kehityskulkuja ja sitä, miten olemassa oleva lainsäädäntö ja hallintokäytännöt mahdollistavat tai hidastavat poronhoitoon ja porotalouteen liittyvien
tavoitteiden toteutumista.

Tässä raportissa esittelemme ”Porotalouden tulevaisuus – unelmia ja yllätyksiä” -työpajan tuloksia. Työpaja järjestettiin Poro- ja kalapäivien yhteydessä Inarissa 25.8.2022. Vuorovaikutteisen työpajan tavoitteena oli tarkastella porotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehityskulkuja ja sitä, miten poronhoitajat voivat varautua erilaisiin tulevaisuuden yllätyksiin.

Työpajan järjestivät Lapin Yliopiston Arktisen keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen POVAUS- ja CHARTER-hankkeet, yhteistyössä CLIMINI- ja POMURI-hankkeiden kanssa. Mukana oli myös Lapin ammattikorkeakoulun tutkijoita. Käsitellyt teemat tukevat parhaillaan käynnissä olevan, maa- ja metsätalousministeriön asettaman Porotalouden tulevaisuus -työryhmän työtä.
Original languageFinnish
PublisherCHARTER Research Project
Number of pages47
Publication statusPublished - Mar 2023
MoEC publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesCHARTER Working Paper
Number2

Keywords

  • reindeer herding
  • climate adaptation

Field of science

  • Social and economic geography
  • Other agricultural sciences

Citation for this output