Piirretty hiljaisuus – hiljaisuuden merkitys osana piirtämispraktiikkaani

Elisa Alaluusua

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tämä pohdinta hiljaisuudesta, ja sen merkityksestä piirtämispraktiikassani, on tehty tutkivan kuvataiteilijan näkökulmasta. Käyttämäni lähestymistapa on autoetnografinen ja taustalla vaikuttava ajattelumalli nojaa hermeneuttiseen tulkintaan ja fenomenologiseen analyysiin. Kirjoittamiseen olen lainannut työskentelytapoja piirtämispraktiikastani, ja siitä kasvanutta metodia kutsun sisäänpäin kirjoittamiseksi. Tarkastelen hiljaisuutta lähtökohtaisesti lappilaisuuden kontekstissa. Tehdessäni tätä kirjoitettua piirrosta ymmärrykseni hiljaisuudesta on tarkentunut. Minulle hiljaisuus on erityisesti kehollista läsnäoloa, mutta se on myös fyysistä toimintaa, jäljen jättämistä ja rytmiä. Ymmärtämystäni on syventänyt paikkasidonnaisten kokemusten tarkastelu; minulle merkityksellisiä paikkoja ovat Luusuan kylä Lapissa sekä Lontoo. Kirjoittamalla piirtäminen on tapahtunut spiraalimaisesti; tämä prosessi näkyy kirjoituksen rakenteessa sekä tarinamaisessa luonteessa. Sisäänpäin kirjoittamisen kautta paljastuneet ilmiöt, kuten kehollinen ymmärtäminen ja lapsuusmuistot, ovat yhdistyneet suuremmaksi kokonaisuudeksi. Tämän eksposition kaikki elementit – niin tämä kirjoitettu piirros, kuin muutkin teokset – kuuluvat piirtämispraktiikkaani, jonka avulla työskentelen kohti syvempää ymmärrystä itsestäni ja maailmasta ympärilläni. Näkökulmani hiljaisuuteen on paikkasidonnainen ja konteksti ajatuksilleni löytyy nykypiirtämisen kentältä.
Original languageFinnish
JournalRUUKKU Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu
Issue number15
DOIs
Publication statusPublished - 2021
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Visual arts and design

Citation for this output