Perhehoitolasten sisarussuhteet sekä vertaissuhteet sijaisperheessä

Kati Päivikki Kallinen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Selvitän artikkelissa, millaisia suhteita perhehoitoon sijoitetuilla lapsilla
on sisaruksiinsa ja sijaisperheessä asuviin lapsiin tai nuoriin, lapsen
näkökulmasta. Tarkastelen lasten suhteita perhesuhteiden neuvoteltavuuden
ja henkilökohtaisen elämän käsitteiden avulla. Artikkeli kiinnittyy
lastensuojelun sosiaalityön, perhetutkimuksen ja lapsuustutkimuksen
keskusteluihin. Sijoitettuja lapsia on tutkittu Suomessa vähän. Aineisto
koostuu kuudentoista perhehoitolapsen haastattelusta, verkostokartasta ja
päiväkirjasta. Tutkimuksessa on otettu huomioon eettiset kysymykset koskien
lasten haastattelemista. Artikkelissa osoitetaan, että sisarussuhteet ovat
merkityksellisiä sijoitetuille lapsille ja heillä on myös tärkeitä vertaissuhteita
sijaisperheessä. Sekä sisarussuhteet että vertaissuhteet sisältävät myös
erilaisia ristiriitoja ja aikuisten valta suhteiden säätelemisessä korostuu.
Tulokset osoittavat, että perhehoitolapset tarvitsevat tukea näiden suhteiden
ylläpitämiseen aikuisten taholta. Sijoitettuja lapsia ja nuoria on tärkeä kuulla
heidän ajatuksistaan sisarussuhteistaan ja suhteistaan sijaisperheen lapsiin
tai nuoriin. Perhehoitolasten- ja nuorten haastatteleminen tuottaa arvokasta
tietoa lastensuojelun sijaishuollon kehittämisen kannalta.
Original languageFinnish
Pages (from-to)4-18
Journal Nuorisotutkimus
Volume36
Issue number4
Publication statusPublished - 1 Dec 2018
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Social work

Citation for this output