Perheen ja ammattilaisten merkitys nuorten osallisuuden tukemisessa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan nuorten ja ammattilaisten näkökulmista, mitkä tekijät edesauttavat nuorten osallisuutta. Keskeisiä käsitteitä ovat nuorten arjen osallisuus ja palveluosallisuus. Tutkimus kytkeytyy lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE, 2016–2019) ja maakunnissa tehtävään palveluiden kehittämistyöhön. Monimenetelmätutkimuksessa hyödynnetään lappilaisille yhdeksäsluokkaisille nuorille suunnattua hyvinvointi- ja osallisuuskyselyä (N=440) ja eri alojen ammattilaisten ryhmähaastatteluita (N=22). Aineistojen analyysin perusteella osallisuuden tukemisen kulmakiviä ovat nuorten sosiaalisten lähtökohtien huomioiminen, osallisuuden tilojen tarjoaminen, nuorten ja ammattilaisten dialogisesti rakentama tieto sekä nuorten asiantuntijuuden mahdollistaminen.
Original languageFinnish
Article number3
Pages (from-to)41-57
Journal Nuorisotutkimus
Volume38
Issue number3
Publication statusPublished - 2020
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Social work

Citation for this output