Opettajankoulutuksen pedagogisen uudistumisen toteutuminen?

Outi Kyrö-Ämmälä, Päivi Pihlaja

Research output: Contribution to conferencePaperScientific

Abstract

Esityksessämme kuvaamme Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman HOHTO – Hyvinvoinnin ja oppimisen tuki opettajankoulutuksessa -hankkeen sekä Jyväskylän yliopiston rahoittaman Kansalliseen opettajien koulutuksen ja kasvatusalan tutkimusperustaiseen kehittämiseen (KOPTUKE) liittyvän Opettajankoulutuksen pedagogisen uudistumisen tutkimus (OPUT) - hankkeen tutkimuksia.
Hankkeet toteutuvat vuosina 2021-2022 ja mukana on kaikkiaan 13 yliopistoa/korkeakoulua: hanketta koordinoi Lapin yliopisto, toimijoina ovat yliopistot, joissa järjestetään erityispedagogiikan pääaineopetusta ja yliopistot/korkeakoulut, joissa järjestetään opetus- ja ohjausalan koulutusta.
Tutkimusten keskiössä on opettajankoulutuksen pedagogisen uudistumisen toteutuminen Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajan- ja ohjauskoulutusten yksiköissä. Tarkoituksena on opettajan- ja ohjauskoulutusten tutkimusperustaisten kokeilujen, kehittämistyön ja vaikuttavuuden systemaattinen tutkimus ja seuranta. Tavoitteena on vahvistaa opettajankoulutusten pedagogiikan laatua, erityis- ja digipedagogista tietämystä ja ohjausosaamista kaikkien oppijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Esittelemme hankkeen kolme osatutkimusta, jotka kohdentuvat
opettajankouluttajien pedagogiseen osaamiseen. Opettajankouluttajilla tarkoitamme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajan- ja ohjausalan koulutuksissa toimivia opettajia (lehtori, yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja, professori, yliopettaja). Osatutkimus 1 on taustakyselytutkimus
opettajankouluttajien tarpeista ja valmiuksista oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Toteuttamisesta vastaa Itä-Suomen yliopisto. Aineisto kerätään kyselylomakkeella syksyllä 2021 kaikilta Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivilta opettajankouluttajilta.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 25 Nov 2021
MoEC publication typeNot Eligible
EventKasvatustieteen päivät 2021: Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö -
Duration: 24 Nov 202126 Nov 2021

Conference

ConferenceKasvatustieteen päivät 2021
Period24.11.202126.11.2021

Field of science

  • General education

Citation for this output