Opettajankoulutuksen hiipuva suosio: Miksi opettajankoulutus ei enää houkuta hakijoita?

Ville Mankki, Pekka Räihä, Outi Kyrö-Ämmälä

Research output: Contribution to conferencePaperScientific

Abstract

Opettajankoulutuksen hiipuva suosio – Miksi opettajankoulutus ei enää houkuta hakijoita?
Suomalaisessa opettajankoulutuksessa on pitkään totuttu nauttimaan suurista hakijamääristä, jotka ovat luoneet kuvaa tavoitellusta, halutusta ja kilpaillusta alasta. Opettajankoulutusta ei ole tarvinnut erikseen markkinoida, kun hakijoita esimerkiksi luokanopettajakoulutukseen on muutenkin ollut parhaimmillaan yli kymmenkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Kuitenkin 2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla hakijamäärät ovat kääntyneet laskuun. Kun vielä huippuvuonna 2013 luokanopettajakoulutukseen hakijoita oli lähes 8500, tavoitteli keväällä 2019 opiskelupaikkoja enää noin 4700 hakijaa.
Vaikka hakijoita on edelleenkin lähes kuusinkertainen määrä aloituspaikkoihin verrattuna, on romahdus aiheuttanut huolta niin opettajankoulutusyksiköissä, opetusministeriössä kuin Opetusalan Ammattijärjestössäkin. Syytä hakijamäärien hiipumiseen on haettu esimerkiksi pienentyneistä ikäluokista tai ensikertalaiskiintiöstä. Myös opettajan työhön ja kouluun kohdistuneen negatiivisen julkisuuden on arvioitu vaikuttaneen alan houkuttelevuuteen. Erilaisista julkisuudessa esitetyistä arveluista huolimatta hakijamäärien laskua ei ole vielä lähestytty tutkimuksellisesti.
Tässä tutkimuksessa hakijakadon syitä lähestytään uusien luokanopettajaopiskelijoiden kokemusten avulla. Lapin ja Tampereen yliopistoissa toteutetussa tutkimuksessa 146 syksyllä 2019 opintonsa aloittanutta opiskelijaa vastasi ensimmäisten yhteisluentojen aikana kyselyyn, jossa heiltä tiedusteltiin luokanopettajankoulutukseen hakeutumiseen johtaneen päätöksentekoprosessin yksityiskohtia. Opiskelijoita pyydettiin kirjoittamaan yhtenäinen vastausteksti, joissa he kertoivat niistä syistä, jotka olisivat voineet saada juuri heidät luopumaan opettajankoulutukseen hakeutumisesta. Aineistoa analysoidaan tällä hetkellä sisällönanalyysillä.
Opettajankoulutukseen hakeneiden, valintakokeissa menestyneiden ja opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden henkilökohtaiset epävarmuutta aiheuttavat tekijät opettajankoulutukseen hakeutumista koskien ovat siirrettävissä myös laajempaan kontekstiin – muodostuvathan kuvatut epäröinnin aiheet joillekin hakijoille mitä luultavammin syyksi jättää kokonaan hakeutumatta. Vaikka monet hakijamäärien laskuun vaikuttavista tekijöistä jäävät luultavasti opettajaopiskelijoiksi päätyneiden kokemuksia tarkasteltaessa edelleen piiloon, tarjoavat tulokset arvokasta tietoa hahmoteltaessa niitä toimenpiteitä, joilla opettajankoulutuksen houkuttelevuutta pyritään kasvattamaan.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 21 Nov 2019
MoEC publication typeNot Eligible
EventKasvatustieteen päivät : Oppimisen maisemat muuttuvat - entäpä sitten? - Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Finland
Duration: 21 Nov 201922 Nov 2019
http://www.uef.fi/web/kt-paivat2019

Conference

ConferenceKasvatustieteen päivät
Country/TerritoryFinland
CityJoensuu
Period21.11.201922.11.2019
Internet address

Field of science

  • General education

Citation for this output