Olosuhdeperustainen suunnittelu

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa esitellään olosuhdeperustainen suunnittelu uutena muotoilun näkökulmana. Lisäksi pohditaan suunnittelijalta vaadittuja ominaisuuksia ja osaamista: herkkyyttä, luovuutta ja kykyä hahmottaa tarkasteltavaa olosuhdeilmiötä moninäkökulmaisesti sekä joustavuutta, jotta hän voi irtautua totutuista mekanismeista ja vanhoista ajatusmalleista.

Muotoilu nähdään paljolti tuotteiden suunnitteluna, joka tähtää funktionaalisten, esteettisten ja kaupallisten arvojen täyttymiseen, ja jota ohjaa vallalla olevien arvojen myötäileminen. Jokapäiväisten tarpeiden täyttämisen lisäksi lähtökohtia suunnittelulle antavat erityyppiset arkielämään liittyvät olosuhteet sekä valmius-, poikkeus- ja hätätilat. Suunnittelutehtäviä voidaan lähestyä olosuhdeperustaisen suunnitteluajattelun näkökulmista, mitä tarkastellaan tässä artikkelissa sekä suunnittelun käsitteiden ja käytännön toteutuksen näkökulmista että suhteutettuna kriisitietoisuuteen ja tulevaisuusresilienssiin.

Olosuhdeperustainen suunnittelu tarkoittaa ongelmanratkaisuprosessia, jossa suunnitteluosaamista lähtökohtaisesti sovelletaan tuttuihin, muuttuviin, vaihteleviin tai ennakoimattomiin olosuhteisiin. Prosessissa tarkastellaan eri olosuhteissa esiin tulevien tarpeiden, tapojen ja tottumusten sidonnaisuutta suunnittelussa tapahtuvien valintojen seurausvaikutuksiin. Olosuhteisiin perustuvan muotoilunäkökulman kautta tarkastellaan niin muotoilutoiminnan kuin muotoilijankin tehtäviä, velvoitteita ja vastuuta muutosvaikuttajana.

Avainsanat:
-olosuhdeperustainen suunnittelu, resilienssi, kriisitietoisuus
Original languageFinnish
Number of pages16
Journal Futura
Volume40
Issue number4
Publication statusPublished - 2021
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Visual arts and design

Citation for this output