Offentlig upphandling och innovationer

Alfred Streng

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

I denna artikel granskas innovation inom offentlig upphandling framförallt ur en begreppslig och terminologisk synvinkel. Här ses närmare på vad som avses med innovation i enlighet med upphandlingslagstiftningen och granskas olika tolkningar av själva begreppet innovativ offentlig upphandling och innovation. Här ses sedan på begreppet innovationsupphandling och hur man kan dela upp den i upphandling av innovationer och innovationsvänlig upphandling. Målsättningen är här att bidra till förståelsen av innebörden, tolkningen och kategoriseringen av dessa begrepp som används i diskussionen om offentlig upphandling och innovation
Original languageSwedish
Article number21962
Pages (from-to)1-17
JournalEdilex
Issue number7.1.2021
Publication statusPublished - 2021
MoEC publication typeB1 Article in a scientific magazine

Field of science

  • Law

Citation for this output