Nuoret eivät odota! palvelurakenteen muutos nyt

Tom Tarvainen (Editor), Ville Pekka Pietiläinen (Editor), Tapio Kuure (Editor)

Research output: Book/ReportAnthologyProfessional

Abstract

Nuoret eivät odota -julkaisu on syntynyt sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman
Onnistuvat opit -juurruttamishankkeen tuotantona. Hankkeen tavoitteena
on ollut kehittää nuorten palveluiden turvaamiseksi poikkihallinnollisia,
alueellisia ja paikallisia malleja. Hankkeen toimikausi on ollut 2005–2007, ja sen loppuraportti julkaistaan maaliskuussa 2008. Nuoret eivät odota -julkaisuun on koottu kirjoittajakutsun avulla hankkeessa mukana olleiden työntekijöiden, virkamiesten, päättäjien ja asiantuntijoiden näkemyksiä nuorten palvelujen kehittämisestä. Julkaisu tarjoaa poikkileikkauksen muutosvaiheessa olevaan kuntakenttään, jossa nuorten palveluja kehitetään erilaisten sektorit ylittävien, poikkihallinnollisten ja moniammatillisten toimintamallien avulla. Muutosvaihetta korostaa kuntien palvelurakenneuudistuksen eteneminen, uusi lainsäädäntö, kuten uusi nuorisolaki ja maan hallituksen politiikkaohjelmat, joissa on näkyvästi mukana nuorten palvelujen kehittäminen. Julkaisun eri näkökulmista kirjoitettuja artikkeleja yhdistävät punaisena lankana väliinputoajanuorten palvelut ja niiden jatkuvuuden turvaaminen. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihe ja siihen liittyvät syrjäytymisriskit. Artikkelien näkökulma laajenee kuitenkin kohdespesifistä tarkastelusta myös laajempaan ja kokonaisvaltaisempaan nuorten palvelujärjestelmien analyysiin.
Julkaisun ydinteemana on kehittämistyön tulosten juurruttaminen ja vakiinnuttaminen. Useinhan kehittämistyö tehdään linjaorganisaatiosta ja perustyöstä irrallaan. Kirjoittajien haasteena on ollut tuottaa malleja, joiden avulla
hankkeissa tehty kehittämistyö juurrutetaan osaksi perustyötä. Käsiteanalyyttisesti julkaisu syventää keskustelua innovaatioiden aktiivisesta levittämisestä (dissemination) ja innovaatioiden valtavirtaistamisesta (mainstreaming) kohti innovaatioiden juurruttamista (social embedding).
Artikkeleiden pohjalta julkaisun toimittajat tuovat esiin seuraavia kehittämistyön
tulosten juurruttamista vahvistavia suosituksia: kunnan virkamiesjohdon ja kuntapäättäjien on sitouduttava kehittämishankkeisiin kehittämishankkeet ja -projektit on suunniteltava siten, että niiden yhteys perustyöhön on osoitettavissa koko työskentelyprosessin ajan kehittämistyön tulosten juurruttamisessa on kiinnitettävä huomiota normiohjaukseen, johon kuuluvat esimerkiksi toimintasäännöt ja budjettikäytännöt nuoret on otettava vastuullisina toimijoina ja kuntalaisina hankkeisiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa
kehittämistyö on useimmiten poikkihallinnollista ja moniammatillista, mikä vaatii resursointia henkilöstön koulutukseen
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherSosiaali- ja terveysministeriö
Commissioning bodySosiaali- ja terveysministeriö
Number of pages161
Volume2007
Edition61
ISBN (Electronic)978-952-00-2477-2
ISBN (Print)978-952-00-2476-5
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes
MoEC publication typeD6 Edited professional books

Publication series

SeriesSosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä
Number61
Volume2007:61
ISSN1236-2115

Field of science

  • Administrative science
  • Social policy

Citation for this output