MOOC-pedagogiikan jäljillä

Sanna Marjatta Ruhalahti

Research output: Contribution to conferencePaperScientific

Abstract

MOOC-pedagogiikan jäljillä

Sanna Ruhalahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu sanna.ruhalahti@hamk.fi

Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC) ovat kansainvälisesti kaikkia kiinnostava aihe. Kurssien toteutukseen liittyy paljon kysymyksiä ja aiheellista pedagogista huolta. Niiden suunnittelu ja toteutus haastavat pedagogista ajatteluamme. Mistä löytyy laadukas oppijalähtöinen ja oppimistavoitteisiin suuntaava MOOC-pedagogiikka?

Massiiviisiin avoimiin verkkokursseihin liitetty pedagogiikka on usein lineaarisesti etenevää, johon sisältyy video ja siitä keskusteleminen sekä ymmärtämistä varmistavia kyselyitä. Tämän päivän oppimisen tutkimukset viittaavat oppimistulosten ja opintojen mielekkyyden liittyvän yhteisölliseen toimintaan ja tiedonrakentamiseen.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteutti monikansallisen “Making learning personal”- MOOC-kurssin keväällä 2015 Canvas-oppimisympäristössä. Kurssi rakentui autenttisen, dialogisen ja yhteisöllisen oppimisen periaatteita noudattaen. Kurssille ilmoittautui 155 osallistujaa ja vain seitsemäntoista osallistujaa (10,3 %) suoritti kurssin loppuun. Opintojakson pedagogisena mallina toimi DIANA (Dialogical Authentic Netlearning Activity).

Tutkimusmenetelmä on laadullinen case-tutkimus. Tutkimuksessa selvitetään dialogisen oppimisen pedagogisen mallin mahdollisuuksia avoimella ja massiivisella verkkokurssilla. Tutkimusaineisto koostuu verkkokurssilla opiskelleista monikansallisista opettajista (N= 14) ja aineisto kerätään strukturoitujen kyselyn sekä syvähaastattelujen ( N= 5) avulla. Tulosten käsittelyssä käytetään laadullisen aineiston analyysitapoja.

Esityksessä esitellään tuloksia miten autenttinen, dialoginen ja yhteisöllinen oppiminen soveltuu kansainväliselle MOOC-kurssille. Lisäksi esitetään tulosten valossa kannanottoja MOOC-pedagogiikan vahvistamisesta. Kurssien suunnittelussa tarvitaan entistä vahvempaa pedagogista ja teknologista osaamista. Esitys liittyy käynnissä olevaan väitöskirjan osatutkimukseen (Lapin yliopisto).
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 2015
EventKasvatustieteen päivät 2015: Koulutus ja osaaminen tehokkuuden ajassa - Vaasa, Finland
Duration: 19 Nov 201520 Nov 2015
https://kasvatustieteenpaivat2015.wordpress.com/

Conference

ConferenceKasvatustieteen päivät 2015
Country/TerritoryFinland
CityVaasa
Period19.11.201520.11.2015
Internet address

Field of science

  • General education

Citation for this output