"Miten eri tavoilla voi tulkita pohjoisen": Tiedostava kuvataidekasvatus ilmiöoppimisena taideperustaisessa verkkoyhteistyössä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Hahmotamme tässä tutkimuksessa mallia siitä, miten tiedostavuus mahdollistuu taideperustaisessa ilmiöoppimisessa verkkoyhteistyötä tehdessä. Toimintatutkimuksemme tapauksessa yhteistyön tavoitteena oli tarkastella arktisuuden moninaisia merkityksiä nykytaiteen teosesimerkkien, oman teoksen tekemisen ja teosten jakamisen kautta. Tavoitteena oli myös tukea taiteen tuntemusta, kulttuurista osaamista ja visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa. Analysoimme arktisuuden tarkastelun kokemuksia kuvataideopetuksessa viiden lukion välisessä verkkoyhteistyössä Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus -hankkeessa. Oman teoksen tekeminen ja verkkoalustalla jakaminen mahdollistivat aiheen yhdenvertaisen ja laajemman pohdinnan eri paikkakuntien lukiolaisten välillä. Heidän käsityksensä arktisuuden moninaisista merkityksistä laajeni teosten jakamisen ja toisten teosten tarkastelun kautta. Tulokset osoittavat, että taideperustainen työskentely, ilmiöpohjainen opetuskokonaisuus ja verkkoyhteistyö voivat auttaa laajentamaan oppijan kykyä tiedostaa kulttuurista moninaisuutta.

Original languageFinnish
Article number3
Pages (from-to)145-159
JournalKasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
Volume53
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 22 Apr 2022
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Visual arts and design

Citation for this output