Mitä tarkoittaa "välitön läheisyys" – Tutkimus järjestyksenvalvojien toimialueesta

Eelis Paukku

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa pyritään avaamaan sitä, mitä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa käytetty välittömän läheisyyden käsite tarkoittaa käytännössä. Välittömän läheisyyden käsitettä ei ole avattu oikeuskirjallisuudessa käytännössä lainkaan, eikä siitä ole olemassa korkeimpien tuomioistuinten ennakkoratkaisuja. Tämän vuoksi tämän kirjoituksen tavoitteena on avata käsitettä niin, että sen tulkinta helpottuisi erityisesti käytännön työssä ja erityisesti rikosasioissa, joissa välittömän läheisyyden käsitteellä on suurtakin merkitystä. Rajanveto siitä, onko järjestyksenvalvoja ollut toimialueellaan, on merkityksellinen, koska järjestyksenvalvojilla on LYTP 41-48 §:en nojalla oikeus puuttua ihmisten perusoikeuksiin yksipuolisesti ja voimakkaasti rajoittavalla tavalla.
Original languageFinnish
Article number21610
Pages (from-to)1-11
JournalEdilex
Issue number9.11.2020
Publication statusPublished - 2020
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output