Marjamatkoilla ja kotipalkisilla: Taideperustainen toimintatutkimus taiteilijan osallistumisesta ympäristöpoliittisiin keskusteluihin

Research output: Contribution to conferencePaperScientific

Abstract

Marjamatkoilla ja kotipalkisilla -tutkimukseni tavoitteena on taiteilija-tutkija yhteistyön ja taideperustaisen toimintatutkimuksen kehittäminen. Tutkimuskysymys on: ”Miten nykytaiteilija voi osallistua ympäristöpoliittisiin keskusteluihin taiteen keinoin?”

Olen toteuttanut tutkimukseni taideperustaisena toimintatutkimuksena, joka on toimintatutkimuksesta, nykytaiteesta ja yhteisöllisestä taidekasvatuksesta juonnettu tutkimuksellinen lähestymistapa. Tavoitteena on kehittää taiteilija-tutkijan tai taiteilija-opettaja-tutkijan menetelmiä ja työtapoja tai hakea ratkaisuja ympäristöissä ja yhteisöissä tunnistettuihin ongelmiin tai tulevaisuusvisioihin. Tutkimus etenee sykleissä, jotka sisältävät suunnittelua, teoreettista taustatyötä, taiteellista työskentelyä tai vastaavia interventioita, reflektoivaa tarkastelua, käsitteellistämistä ja tavoitteiden täsmentämistä. Tutkimusprosessi ja -tulokset dokumentoidaan. Prosessin analyysin aineistoa ovat tuotetut taiteelliset produktiot sekä toiminnan ja kokemusten havainnot ja dokumentit.

Tutkimukseni taiteelliset osat ovat raamittaneet tutkimussyklit. Särkyvää-näyttelyssä tavoitteeni oli yhteistyö biologien kanssa. Aiheena oli kysymys, joka liittyi luonnonsuojeluun ja vesivoiman rakentamiseen. Marjamatkat-ryhmänäyttely liittyi ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ja paikallisten marjastajien ristiriitoihin, mihin tavoitteena oli avata dialogia. Kotipalkisilla-näyttelyssä käsittelin maankäytön ristiriitoja ja pyrin tulkitsemaan ja esittämään tutkimustietoa.

Nykytaiteilija voi osallistua ympäristöpoliittisiin keskusteluihin monista eri intentioista. Nykytaiteessa voi tulkita ympäristötutkimusta ja välittää sitä yleisölle taiteen kielellä. Taiteessa voi nostaa esiin syrjään jääneitä tarkastelukulmia, joilla luonnonsuojelua perustellaan. Taideprojektit voivat avata vuorovaikutusta ympäristökonflikteihin. Ympäristöpoliittiset taideteokset voivat herättää yleisön tunteita ja omakohtaisia kokemuksia. Tutkimukseni merkitykset liittyvät taide- ja tiedeopintoja integroivaan ympäristökasvatukseen, nykytaiteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteistyöhön sekä taideperustaiseen ympäristötutkimukseen ja tiedeviestintään.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 19 Nov 2015
EventKasvatustieteen päivät 2015: Koulutus ja osaaminen tehokkuuden ajassa - Vaasa, Finland
Duration: 19 Nov 201520 Nov 2015
https://kasvatustieteenpaivat2015.wordpress.com/

Conference

ConferenceKasvatustieteen päivät 2015
Country/TerritoryFinland
CityVaasa
Period19.11.201520.11.2015
Internet address

Field of science

  • Visual arts and design

Citation for this output