Maatalouden biokaasuvoimaloiden sääntely—markkinahäiriöistä potentiaalin hyödyntämiseen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Biokaasuun perustuvaa energiantuotantoa pidetään Suomessa yhtenä mahdollisuutena saavuttaa uusiutuvan energian ja energiaomavaraisuuden tavoitteet. Biokaasu on eloperäistä ja palavaa kaasua, jota syntyy eloperäisen aineksen hajotessa hapettomissa olosuhteissa eli mätänemällä. Tällä hetkellä Suomen biokaasusta valtaosa tuotetaan kaatopaikoilla, mutta selkeästi suurin biokaasupotentiaali on maataloudessa. Suomen biokaasupotentiaalista valtaosa on tällä hetkellä hyödyntämättä,ja esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa biokaasuvoimalat ovat huomattavasi yleisempiä. Biokaasuvoimaloiden yleistyminen voisi olla hyödyllistä sekä ympäristön että maatilojen taloudellisen tilanteen kannalta, mutta niiden yleistymisen tiellä on kuitenkin tällä hetkellä joitain teknis-taloudellisia ja lainsäädännöllisiä esteitä. Biokaasulaitosten kannattavuuteen saattaa vaikuttaa joitain markkinahäiriöitä. Laitoshankkeisiin liittyy myös merkittävää epävarmuutta. Sääntelyllä voitaisiin kuitenkin puuttua näihin markkinahäiriöihin sekä vähentää epävarmuutta ja siten edistää maatalouden biokaasulaitosinvestointeja. Tutkimuksessa pyritään löytämään merkittävimmät sääntelyyn liittyvät esteet maatilojen biokaasuvoimaloiden yleistymiselle.
Original languageFinnish
Pages (from-to)68-97
JournalYmpäristöjuridiikka
Issue number1
Publication statusPublished - 2020
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output