Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia pianonsoiton sulautuvista oppimisympäristöistä

Lenita Hietanen, Anu Sepp, Aleksi Ojala, Vesa Tuisku, Heikki Ruismäki

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajaopiskelijoiden kokemaa hyötyä musiikin sulautuvien oppimisympäristöjen (blended learning environments) eri osa-alueista. Kontaktiopetuksen vähäisen määrän vuoksi kaksi pianonsoiton opettajaa kahdessa yliopistossa pyrki kumpikin omilla sulautuvilla oppimisympäristöjärjestelyillään tukemaan luokanopettajaopiskelijoiden pianonsoiton opiskelemista kontaktitunneilla, mutta erityisesti opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn periodeilla.
Tämän laadullisen tutkimuksen kohteena olivat opiskelijoiden kokemukset kokeilluissa sulautuvissa oppimisympäristöissä. Lisäksi kartoitettiin opiskelijoiden omiin kokemuksiin pohjautuvia ehdotuksia luokanopettajakoulutuksen piano-opetuksen kehittämiseksi. Tutkimuksen aineistoina olivat kyselylomakkeella kerätyt luokanopettajaopiskelijoiden (Helsingin yliopisto, N=16; Lapin yliopisto, N=13) kurssipalautteet musiikin sivuaineen (25 op) piano-opinnoista lukuvuonna 2017 - 2018. Parhaiten oppimistaan edistäneiksi osa-alueiksi opiskelijat mainitsivat perinteisen mestari–kisälli-tyyppisen ohjauskontaktin opettajan kanssa sekä opettajan opiskelijakohtaisesti valitsemat materiaalit. Kolmannes tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista kertoi, että musisoiminen vertaisopiskelijoiden kanssa edisti pianonsoiton oppimista. Kolmannes vastaajista kertoi myös valmiiden opetusvideoiden tai oman soittamisen tallentamisen edistäneen oppimista. Kehittämiskohteina mainittiin erityisesti opettajan henkilökohtaisen ohjauksen lisääminen mutta myös vertaisopiskelun laajempi hyödyntäminen.
Original languageFinnish
Pages (from-to)29-42
JournalMusiikkikasvatus
Volume24
Issue number1
Publication statusPublished - Jun 2021
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Theatre, dance, music, other performing arts
  • General education

Citation for this output