Lasten arjen hyvinvoinnin tekijät

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

10 Downloads (Pure)

Abstract

Tarkastelemme artikkelissa, millaisista tekijöistä lasten arjen hyvinvointi rakentuulasten kertomana. Tutkimus nojautuu lapsuuden sosiologiseen tutkimusperinteeseen, jossa lapset ymmärretään aktiivisina toimijoina. Osallistumme tutkimuksellamme lasten hyvinvointia käsittelevään tutkimuskeskusteluun sekä tuotamme tietoalasten hyvinvoinnista päätöksenteon, palveluiden kehittämisen ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tueksi. Artikkeli on osa laajempaa Perhekeskustoimintamalli Lappiin – integroidut monitoimijaiset palvelut perheille -hanketta (2017–2018), jonkatavoitteena oli kehittää lapsiperheille suunnattuja hyvinvointia tukevia palvelujasekä tuottaa tutkimustietoa kehittämistyöhön. Artikkelissa analysoimme päiväkodeissa ja kouluissa kerättyjä lasten ryhmä- ja parihaastatteluaineistoja, joihin osal-listui yhteensä 115 lasta. Muodostimme narratiivisen sisällönanalyysin perusteellaneljä narratiivia, joista lasten hyvinvointi rakentuu: 1) turvallisuuden rakentuminen, 2) kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen, 3) tietämisen ja päätöksenteon mahdollisuus sekä 4) aktiivinen osallisuus ja toimijuus. Tutkimuksen mukaan lapsilla onrajalliset mahdollisuudet toimia aktiivisina osallistujina arjessaan. Tulokset korostavat pienten, arkisten asioiden merkitystä lasten hyvinvoinnille. Lasten tiedonkuunteleminen heidän hyvinvointiaan koskevissa asioissa edellyttää lasten kohtaamista arjessa, suhtautumista lapsiin aktiivisina toimijoina ja tiedontuottajina sekälasten hyvinvoinnille antamien merkitysten arvostamista.
Original languageFinnish
Pages (from-to)4-21
Number of pages18
JournalKasvatus & aika
Volume15
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2021
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Social policy

Citation for this output