Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmien kehittäminen

Translated title of the contribution: Development of the municipal and regional systems of appeal

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Tutkimus koostuu kuudesta osatutkimuksesta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkastellaan yleisemmin hallinto- ja kunnallisvalituksen lähtökohtia sekä näiden valituslajien keskeisiä eroja. Toisessa osaselvityksessä keskitytään tarkastelemaan muutoksenhakujärjestelmää esillä olleen maakuntamallin pohjalta. Kolmannessa osaselvityksessä tarkastellaan kunnallisvalituksia sekä määrällisesti että tehokkuuden kannalta hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Osiossa vastataan erityisesti selvityksen kysymykseen siitä, tulisiko myös kunnallisvalituksissa ottaa käyttöön valituslupamenettely korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tutkimuksen neljännessä osatutkimuksessa tarkastellaan oikaisuvaatimuksen kehittämistarpeita, oikaisuvaatimusjärjestelmän ongelmakohtia, oikaisuvaatimuksen erilaisia käsittelymalleja, tehostamiskeinoja ja kehittämissuuntia. Hankkeessa haluttiin selvitettäväksi myös, olisiko muutoksenhakuoikeuden sijaan löydettävissä muita keinoja, joilla mahdollistettaisiin asukkaiden osallistuminen päätöksentekoon ja lisättäisiin yleensä päätöksenteon legitiimisyyttä. Tätä kysymystä käsitellään osioissa viisi ja kuusi, joita varten tehtiin myös vertailua Norjaan ja Skotlantiin. Tutkimus toteutettiin pääosin oikeusdogmaattisena analyysinä. Määrällisten analyysien pohjana käytettiin pääosin tuomioistuintilastoja. Tutkimusta varten tehtiin myös kunnille kohdennettu kysely.
Translated title of the contributionDevelopment of the municipal and regional systems of appeal
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherValtioneuvoston kanslia
Commissioning bodyPrime Minister's Office
Number of pages267
ISBN (Electronic)978-952-287-751-2
Publication statusPublished - 27 May 2019
MoEC publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Number2019:40

Keywords

  • Municipality
  • regional government reform
  • claim for a revised decision
  • appeal against the decision of a municipal authority
  • administrative appeal
  • leave to appeal
  • complaint
  • participation
  • appeals system

Field of science

  • Law

Citation for this output