Kohti rationaalisempia luottosopimuksia

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa lähestytään ennakoivan sopimusoikeuden, oikeustaloustieteen ja psykologisen oikeustaloustieteen näkökulmista sitä, miten sovittaa yhteen ja parantaa sekä sopimusten oikeudellista että liiketaloudellista tehokkuutta. Sopimukset ovat aina epätäydellisiä ja niitä varjostaa epäsymmetrisen informaation ongelma. Informaation epäsymmetrisyyttä voidaan lieventää informaation määrää ja laatua koskevalla sääntelyllä. Informaatiotasapainoa kyetään parantamaan myös suhteellisen yksinkertaisin sopimushallinnallisin keinoin kiinnittämällä huomio sopimustoiminnan informaatioprosesseihin ja sopimusehtoihin. Sen lisäksi olisi tärkeää ymmärtää osapuolet rajoittuneesti rajoittuneina toimijoina, joiden päätöksentekoa ohjaavat myös heidän kognitiiviset kykynsä, kokemuksena, mielikuvansa ja jopa tunteensa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)36-77
JournalLiikejuridiikka
Issue number3
Publication statusPublished - 2019
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output