Kirjallisuuskatsaus: Eläimet osana matkailutoimintaa

Research output: Contribution to conferencePaperScientific

Abstract

Matkailu on yksi keskeisistä yhteiskunnallisista käytännöistä,
joissa ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus
on suoraa ja tietoista. Eläimiä käytetään
monin tavoin matkailuelämysten tuottamisessa ja
usein niiden asema myös matkailun vetovoimatekijöinä
esimerkiksi symbolisella tasolla on jopa korvaamaton.
Eläinsuhteeseemme liittyvät ristiriitaisuudet
konkretisoituvat matkailutoiminnan piirissä, kun
eläimet muutetaan taloudellista hyötyä tuottaviksi
vetovoimatekijöiksi. Taloudellisena resurssina toimiminen
vaikuttaa usein negatiivisesti eläimen yksilölliseen
hyvinvointiin. Matkailijat puolestaan ovat
yhä kiinnostuneempia ja tietoisempia eläinten matkailukäyttöön
liittyvistä ongelmista, jotka ovat nousseet
esille matkailun vastuullisuuteen liittyvässä keskustelussa.
Eläimiin sekä niiden hyvinvointiin ja oikeuksiin
liittyvät teemat ovat nousseet myös tärkeiksi
tutkimuskohteiksi yhteiskuntatieteissä.

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tarkastella
matkailun ja eläinten välisiä suhteita käsitteleviä tutkimuksia.
Matkailututkimuksen piirissä eläimet ja
niiden asema matkailutoiminnassa ovat jääneet
melko vähälle huomiolle. Tutkimukset ovat keskittyneet
pitkälti tarkastelemaan eri tapoja, joilla eläimiä
hyödynnetään matkailupalveluissa sekä matkailukäytön
aiheuttamia vaikutuksia eläinlajeihin. Tästä nä-
kökulmasta eläimet nähdään pelkästään matkailutoimintaa
hyödyttävänä resurssina, jolloin matkailutoimintaan
liittyvä vastuullisuuden näkökulma on jä-
tetty taka-alalle. Lisäksi tutkimus on keskittynyt tiettyihin
eläinlajeihin. Näin ollen eläinten asema, toimijuus
ja merkitys matkailupalvelujen tuottamisessa on
jäänyt melko pinnalliseksi tarkasteluksi.

Matkailun ja eläinten välisten suhteiden tutkimukselle
on selkeä tarve niin eettisten, laadukkaampien
matkakokemusten kuin liiketoiminnan kannattavuudenkin
näkökulmasta. Tutkimuksissa tulisi tarkastella
esimerkiksi sitä, mitkä ovat oikeat toimintatavat
matkailijoiden ja eläimen välisessä kohtaamisessa
ja kenellä on oikeus niiden määrittelyyn. Toinen
tutkimussuunta tulisi olla eläimen hyvinvoinnin,
matkailijan kokemuksen ja niiden myötä syntyvien
taloudellisten vaikutusten luotettava mittaaminen ja
tulkinta. Myös eläinten kohtaamisen vaikutus matkailijoiden
asenteisiin eläinten hyvinvointia ja kestä-
viä toimintatapoja kohtaan on tärkeä näkökulma.
Perinteisen kenttätutkimuksen ohella tutkimuksessa
kannattaisi hyödyntää sähköisessä muodossa olevia
aineistoja, kuten Internet ja sosiaalinen media.
Original languageFinnish
Pages40
Publication statusPublished - 2016
EventOppiva maaseutu : Maaseutututkijatapaaminen - Lapin yliopisto, Rovaniemi, Finland
Duration: 25 Aug 201626 Aug 2016
http://www.mua.fi/toiminta/tutkijatapaaminen/

Conference

ConferenceOppiva maaseutu
Country/TerritoryFinland
CityRovaniemi
Period25.08.201626.08.2016
Internet address

Field of science

  • Tourism research

Citation for this output