Kilpailukielto 2020-luvulla: näkökulmia kilpailu-, sopimus- ja työoikeudellisiin rajapintoihin

Eelis Paukku, Aarne Puisto

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Uudet työnteon muodot haastavat oikeudellista sääntelyä, jota ei ole suunniteltu näitä työnteon muotoja miettien. Lainsäädännön tavoitteita voidaan myös levittää useille oikeudenaloille, jolloin saattaa syntyä lainsäätäjän tarkoituksen vastaisia katvealueita. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme kilpailukieltoja 2020-luvulla yleistyvien uusien työnteon muotojen näkökulmasta ja arvioimme, onko kilpailukieltoja koskeva sääntely ajan tasalla. Työoikeuden rajapintaan saattaa syntyä tilanteita, joissa lainsäätäjän intressin mukaista olisi rajoittaa kilpailukieltojen käyttöä, mutta lainsäädäntö ei nykyisellään mahdollista sitä. Huomion kohteena ovat staattisten tilanteiden lisäksi myös dynaamisemmat tilanteet, kuten yrityskaupat, joissa tietyt sääntelyn erityisalueet voivat tulla sovellettavaksi ja eri tahot liikkuvat eri oikeudenalojen piirissä hyvinkin nopeasti. Kirjoitus kattaa työ-, kilpailu- ja sopimusoikeudellisia näkökulmia.
Original languageFinnish
Pages (from-to)141-170
JournalLiikejuridiikka
Issue number2
Publication statusPublished - 2021
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output