Kestävän matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä

Soile Veijola (Editor), Kati Kyyrö (Editor)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Kulttuuriympäristöt, jotka ilmentävät eri tavoin kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta, ovat suosittuja vierailukohteita. Kulttuuriympäristöt rikastuttavat matkailutoimintaa. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on vahvistaa kulttuurimatkailua esimerkiksi hyödyntämällä maailmanperintökohteita. Matkailun kasvuun liittyy myös kestävyyshaasteita. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kulttuuristen ja sosiaalisten muutosten ennakoinnille, arvioinnille tai seurannalle ei kuitenkaan ole käytössä toimintamalleja tai mittareita, joita matkailussa voitaisiin systemaattisesti hyödyntää. Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hankkeessa (MAMOMI) vastattiin tähän tietotarpeeseen. Siinä kartoitettiin kestävyyden ulottuvuuksia ja nykyisin tarjolla olevia matkailun vaikutusten mittaus- ja seurantamenetelmiä yhteiskunta- ja luonnontieteissä. Hankkeessa mallinnettiin vierailukestävyyden kolmiomittausmalli kestävän kehityksen työkaluksi kulttuuriympäristöissä tapahtuvalle matkailutoiminnalle. Teoreettisen mallin avulla on mahdollista tarkastella tasapuolisesti kulttuurista, ekologista ja sosiotaloudellista kestävyyttä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää matkailun kehittämistyössä ja päätöksenteossa sekä paikantaa kehittämiskohteita kulttuuriympäristöissä tapahtuvan matkailun kulttuurisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä. Matkailijoita kiinnostavaa kulttuuriympäristöä havainnollistetaan raportissa Tornionjokilaakson avulla.
Original languageFinnish
PublisherValtioneuvoston kanslia
Number of pages127
ISBN (Electronic)978-952-287-934-9
Publication statusPublished - 2020
MoEC publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Number2020:26
ISSN2342-6799

Field of science

  • Tourism research

Citation for this output