Katsaukset nykyisin käytössä oleviin mittareihin ja seurantakeinoihin

Soile Veijola, Kati Kyyrö, Jukka Jokimaki, Salla Jutila, Airi Matila, Hannes Pasanen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Millaisia mittareita ja menetelmiä on tarjolla kestävän kehityksen seurantaan kulttuuriympäristöissä? Kulttuuriympäristöjä ja niiden arvoa koskevia omia, vakiintuneita mittaus- tai seurantamenetelmiä ei ole systemaattisesti kehitetty. Kulttuuriympäristöjen arviointitapoina käytetään lähinnä erilaisia ja eritasoisia kulttuuriympäristöselvityksiä tai esimerkiksi tässä luvussa esiteltyjä mittareita. Matkailun vaikutusten eristäminen muiden yhteiskunnallisten ja ekologisten muutostekijöiden vaikutuksista ei luonnollisesti ole aina edes mahdollista.

Raportin luvussa 3 esitellään nykyisin tarjolla olevia keinoja matkailun taloudellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten mittaamiseen, arvioimiseen ja seurantaan. Luku perustuu kirjallisuuskatsauksiin yhteiskuntatieteissä, ekologiassa ja metsätieteissä. Menetelmiä löytyisi toki muiltakin tiedealueilta. Esimerkiksi alkuperäiskansatutkimus, antropologia, filosofia, julkisoikeus, juridiikka, kansantaloustiede, laskentatoimi, liiketaloustiede, poliittinen taloustiede ja maantiede laajentaisivat metodologista näkökulmaa. Laaja-alainen arviointi- ja seurantakeinojen tarkastelu huomioisi myös niin laadulliset kuin määrällisetkin menetelmät.

Mittareiden ja mittaamisen merkitystä tiedontuotannossa avataan lyhyesti ennen tiede- ja tutkimusaluekohtaisia tarkasteluja.
Original languageFinnish
Title of host publicationKestävän matkailun moniteteiset mittarit kulttuuriympäristöissä
EditorsSoile Veijola, Kati Kyyrö
Place of PublicationHelsinki
PublisherValtioneuvoston kanslia
Pages52-75
ISBN (Electronic)978-952-287-934-9
Publication statusPublished - 2020
MoEC publication typeD2 Article in professional manuals or guides or professional information systems or text book material

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Number26
Volume2020
ISSN2342-6799

Field of science

  • Tourism research

Citation for this output