Kansainväliseen liiketoimintaan liittyvä lahjonta ja yritysten vastuu

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan kansainväliseen liiketoimintaan liittyvää ulkomaisten virkamiesten lahjontaa. Tällaisille rikoksille on tyypillistä, että ne tehdään yrityksen toiminnassa tai yrityksen hyväksi. Keskeinen kysymys on, kuinka tehokkaasti oikeushenkilön vastuu näiden rikosten yhteydessä käytännössä toteutuu ja millaisia haasteita tähän liittyy.

Oikeushenkilöiden rangaistusvastuun edellytyksenä on, että sen toiminnassa on tehty rikos ja rikoslaissa on määrätty seuraamukseksi yhteisösakko. Yhteisösakko voidaan määrätä, mikäli oikeushenkilön toiminnassa on toimittu moitittavalla tavalla. Ongelmallisempaa on kuitenkin rangaistusvastuun asettaminen silloin, kun yritys käyttää välikäsiä tai konsernirakennettaan hyödyksi lahjonnan toteuttamisessa.

Oikeushenkilöiden vastuuta olisi mahdollista toteuttaa nykyistä tehokkaammin esimerkiksi tehostamalla oikeushenkilön rangaistusvastuun soveltamista anonyymin syyllisyyden tilanteissa, korottamalla yhteisösakon maksimimäärää ja mahdollistamalla yhteisösakon määrääminen täysimittaista oikeudenkäyntiä kevyemmässä menettelyssä.
Original languageFinnish
Pages (from-to)10-35
Number of pages26
JournalLiikejuridiikka
Issue number1
Publication statusPublished - 28 Mar 2022
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output