Jatkuvan oppimisen uudet nopeavaikutteiset toimet: seuranta- ja vaikuttavuustutkimus

Mikko Valtakari, Minna Mayer, Timo Aarrevaara, Sirpa Purtilo-Nieminen, Paula Tulppo, Juha Eskelinen, Kirsi Pulkkinen

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisten toimenpiteiden rahoitusinstrumentin kautta nopeavaikutteisiin toimenpiteisiin myönnettiin vuosien 2020 -2021 aikana avustusta noin 170:lle jatkuvan oppimisen hankkeelle yhteensä reilut 50 miljoonaa euroa. Tutkimuksen johtopäätösten perusteella jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisilla toimilla on luotu uudentyyppisiä yhteistyön ja koulutuksen toimintamalleja sekä edistetty osallistujien oppimisvalmiuksia ja työllistymistä. Toimilla on myös vaikutettu osaajien saatavuuteen työvoimapula-aloilla sekä edistetty aliedustettujen ryhmien osallistumista työllistymistä edistäviin toimiin.

Rahoituksen toimeenpano on ollut joustavaa ja se on ollut reaktiivista suhteessa työelämässä ja työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin. Jatkuvan oppimisen
nopeavaikutteisia toimia tarvitaan myös jatkossa, mutta niiden toteutuksessa tulee
jatkossa kiinnittää huomiota erityisesti koulutuksen sisältöihin, hankkeiden ohjaukseen sekä toimenpanon tietoperuwstaan ja vaikutusten arviointiin
Tutkimuksessa toimenpiteiden työllisyys- ja muiden vaikutusten arviointi osoittautui haasteelliseksi. Ongelmat liittyivät erityisesti tilastollisen aineiston saannin hankaluuksiin, joiden taustalla olivat ennen kaikkea kohderyhmien tavoittamisen vaikeudet, osallistujatietojen puutteellisuus sekä henkilötiedon saantiin liittyvien lupamenettelyjen raskaus ja hitaus.
Original languageFinnish
PublisherValtioneuvoston kanslia
Number of pages153
Volume14
ISBN (Electronic)978-952-383-483-5
Publication statusPublished - 10 Mar 2023
MoEC publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Number14
Volume2023
ISSN2342-6799

Field of science

  • Administrative science
  • Media education

Citation for this output