Jakamistalous matkailussa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Kulutuskäyttäytyminen on muuttunut niin Suomessa kuin muuallakin. Omistaminen korvautuu yhä useammin yhteiskäytöllä ja erilaisilla jakamisen muodoilla. Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat luoneet kuluttajille verkkopohjaisia, ketteriä talouden toiminta-alustoja ja kasvattaneet sosiaalisia verkostoja. Huoli sekä luonnosta että sosiaalisista ja rakennetuista ympäristöistä on saanut kuluttajat kiinnittämään huomiota toimintojen ekologisuuteen ja resurssien tehokkaampaan käyttöön. Nämä yhteiskunnan ja kulutuksen muutostekijät ovat nostaneet jakamistalouden selkeäksi trendiksi myös matkailussa (esim. Botsman, 2013; Kyyrä & Rantala, 2016). Matkailun jakamistalouteen liittyvien toimintamuotojen kasvu alkoi 2010-luvun taitteessa ja voimistui entisestään vuosikymmenen puoliväliin tultaessa. Jakamistalous on siirtynyt haastajan paikalta ja vaihtoehtoisesta toiminnasta osaksi valtavirtaa ja toimintamalliksi, joka on huomioitava perinteisellä matkailualalla.
Original languageFinnish
Title of host publicationMatkailututkimuksen avainkäsitteet
EditorsJohan Edelheim, Heli Ilola
PublisherLapland University Press
Pages183-187
ISBN (Electronic)978-952-310-952-0
ISBN (Print)978-952-310-953-7
Publication statusPublished - 2017
MoEC publication typeA3 Part of a book or another research book

Field of science

  • Tourism research

Citation for this output