Inklusiivinen luokkahuone: Opettajan ja oppilaiden välinen sosiaalipsykologinen suhde

Research output: Contribution to conferencePaperScientific

Abstract

Esityksessä tarkastellaan vuosien 2014–2017 aikana neljässä Euroopan maassa toteutettavaa Erasmus+ - hanketta, jonka tavoitteena on edistää koulussa erilaisia sosio-psykologisia, koulutuksellisia tai sosiaalisia tarpeita omaavien oppijoiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Tutkimushankkeen tarkoituksena on tukea kouluja kehittymään nykyistä inklusiivisemmiksi.

Hankkeeseen osallistuvat Lapin yliopisto, Liettuan kasvatustieteellinen yliopisto, Wienin opettajankoulutuksen yliopisto ja Krakovan pedagoginen yliopisto. Kukin yliopisto on valinnut yhden koulun, jossa tutkimusaineisto kerätään. Lapin yliopiston tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluna on Lapin yliopiston harjoittelukoulu ja sen kaksi luokkaa.

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat palveluparadigman muutokset. Tutkimuksessa kuvaillaan ja vertaillaan kansallisten koulujärjestelmien sekä osallistujakoulujen historiallista kehitystä ja nykytilannetta. Taustassa luodaan katsaus osallistujamaiden integraatiota ja inkluusiota koskeviin tutkimusjulkaisuihin. Tässä esityksessä keskitytään vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen:

Mitkä luokassa esiintyvät sosio-psykologiset elementit edistävät inklusiivisuutta opetuksessa?
1.Mitkä yhteisöllisyyttä korostavat elementit edistävät opetuksen inklusiivisuutta?
2.Mitkä yksilöllisyyttä korostavat elementit edistävät opetuksen inklusiivisuuta?

Tutkimus toteutettiin etnografisella tutkimusotteella. Tutkimusmenetelminä olivat oppilaiden, vanhempien ja opettajien haastattelut, havainnointi, sosiometrinen mittaus luokissa ja opettajien pedagogiset päiväkirjat. Aineistot litteroitiin ja analysoitiin laadullisella aineistoanalyysilla.

Tutkimuksen kokonaistuloksissa saatiin selville millaisia inklusiivisen oppimisen laadun parantamiseen liittyviä tekijöitä eri maissa on, ja millaisia inkluusiota edistäviä koulukulttuureja eri maissa on. Myös osallistujamaiden erilaiset historialliset taustat vaikuttivat koulutuksen nykytilanteeseen. Tässä esityksessä tuloksia tarkastellaan Suomen näkökulmasta.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 17 Nov 2016
MoEC publication typeNot Eligible
EventKasvatustieteen päivät 2016: Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu? - Turku, Finland
Duration: 17 Nov 201618 Nov 2016

Conference

ConferenceKasvatustieteen päivät 2016
Country/TerritoryFinland
CityTurku
Period17.11.201618.11.2016

Field of science

  • General education

Citation for this output