Ilmiölähtöinen prosessi kansallisten TKI-painopisteiden valitsemiseksi

Kirsi Helena Pulkkinen, Solveig Roschier, Susanna Sepponen, Antti-Jussi Tahvanainen, Annu Kotiranta, Laura Lerkkanen, Juha Kronqvist, Anni Valkola

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Hankkeen tavoitteena oli luoda uusi, koordinoitu prosessi kansallisten strategisten tutkimus-, kehitysja
innovaatiopainopistevalintojen (TKI-painopistevalintojen) tekemiselle. Tehtävänanto korosti tarvetta
tehdä menettelytavasta kaikkien hallinnonalojen yhteinen, kustannustehokas ja kevytrakenteinen.

Menettelytavan suunnittelu perustui yhteisluomiseen. Omistajuus prosessista ja toimeenpanosta
pysyi ministeriöillä, Suomen Akatemialla ja Business Finlandilla. Menettelytapa määrittää roolit TKIstrategiavalintojen
tekemiseen ja seurantaan. Keskeisessä roolissa on ministeriöihin ja virastoihin
perustettava kokopäiväinen, riittävän autonominen TKI-johtajan tehtävä. TKI-johtajat muodostavat
ilmiöryhmän, joka on vastuussa TKI-painopisteiden valintaprosessista. Yksi ilmiöryhmän organisaatio
muodostaa puheenjohtajiston, joka hoitaa prosessisyklin hallintoa ja käytännön järjestelyitä.
Sidosryhmien osallistuminen prosessin eri vaiheissa on sisäänrakennettu menettelytapaan. Päätökset
kansallisista, strategisista TKI-painopistevalinnoista tekee Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN).

Uusi menettelytapa on kuusivaiheinen prosessi, joka rakentuu ilmiöpohjaisten suurten kysymysten
ympärille. Vaiheille on määritelty syötteet, tavoitteet, toimijaroolit ja tuotokset sekä työkaluohjeet.
Menettelytavan avulla ilmiöitä käsitellään poikkihallinnollisesti, ja priorisointeja tehdään merkittävyyden
ja vaikuttavuuden pohjalta. Hankkeen tuotos sisältää keskeisimmät työkalut. Prosessisykli
käynnistetään hallituskauden vaihtuessa.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherValtioneuvoston kanslia
Commissioning bodyPrime Minister's Office
Number of pages89
ISBN (Electronic)978-952-287-638-6
Publication statusPublished - 30 Jan 2019
MoEC publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Number9/2019
ISSN2342-6799

Field of science

  • Administrative science
  • Political science

Citation for this output