Har Sveriges förvaltningslag påverkat Finlands motsvarande lag – eller tvärtom?

Matti Eero Niemivuo

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Finlands förvaltningslag (434/2003) är från år 2003 och trädde i kraft vid ingången av 2004, Sverige kommer att ha en ny förvaltningslag från och med den 1 juli 2018. Avsikten med denna artikel är att behandla båda ländernas förvaltningslagar. Analysen är jämförande till sin karaktär. Meningen är inte att företa en helhetsjämförelse mellan Sveriges och Finlands förvaltningslagar, utan att diskutera likheter och skillnader i lagtexterna. I slutet av artikeln diskuteras om de svenska och finska lagarna kunde fungera som modell för förvaltningslagar i andra delar av världen.
Original languageSwedish
Pages (from-to)623-642
JournalFORVALTNINGSRATTSLIG TIDSKRIFT
Volume81
Issue number3
Publication statusPublished - 2018
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output