Hallintolaki markkinaoikeuden ratkaisukäytännössä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Markkinaoikeus on pitänyt tiukasti kiinni tulkinnasta, jonka mukaan sillä ei ole toimivaltaa tutkia muiden lakien kuin hankintalain vastaisuuksia julkisten hankintojen kohdalla. Niiden valitusten kohdalla, jotka kohdistuvat Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, ei voida noudattaa tätä rajausta eikä markkinaoikeus ole voinut tätä linjaa noudattaa aina johdonmukaisesti julkisten hankintojenkaan kohdalla, mitä tulee esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiantoon, valitusajan alkamiseen tai hallintolain mahdollistamiin virheen korjaamisiin. Määräaikojen laskemisesta markkinaoikeus on antanut mielenkiintoisia ratkaisuja myös yleishallinto-oikeudellisesta näkökulmasta. Hallintolaki on viranomaisia ja yleensä julkisia hallintotehtäviä hoitavia velvoittava yleislaki. Hallintolain soveltamiskysymykset kuitenkin ilmenevät markkinaoikeuden ratkaisuissa toistuvasti toimivaltarajauksesta huolimatta. Useisiin ratkaisuihin liittyy piirteitä, joissa kysymys hallintolain tulkinnasta ja tulkitsemattomuudesta voi olla varsin ongelmallinen. Tässä artikkelissa tarkastellaan markkinaoikeuden toimivaltaa ottaa huomioon hallintolain soveltamiseen liittyviä yleishallinto-oikeudellisia seikkoja julkisten hankintojen yhteydessä sekä yleensä millaisia ongelmia markkinaoikeus on joutunut tällöin ratkaisemaan. Artikkelissa käydään läpi erityisesti niitä markkinaoikeudessa esiintyneitä hallintolain soveltamistilanteita, joissa muutoksenhakijat ovat nimenomaan vedonneet hallintolain säännöksiin, ja sitä, kuinka markkinaoikeus on niihin suhtautunut sekä kuinka markkinaoikeus on tulkinnut oikeudellisen tilanteen soveltaen tai olematta soveltamatta hallintolakia. (Edilex-toimitus)
Original languageFinnish
Number of pages42
JournalEdilex
Issue number45
Publication statusPublished - 21 Nov 2017
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output