Gákti lupauksena: Duodjin moniaistinen visuaalisuus ja estetiikka kirkollisissa tiloissa

Maarit Magga

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Tämä väitöstutkimus tarkastelee duodjin moniaistista visuaalisuutta ja estetiikkaa kirkollisella areenalla. Se lähestyy aihetta tarkastelemalla saamelaista juhlapukeutumisperinnettä Enontekiön alueella Suomessa ja kirkkotekstiilejä duodjin näkökulmasta.

Tutkimus jakaantuu teoreettiseen pohdintaan ja taiteelliseen produktioon, joka esiintyy osana tutkimusta kahden näyttelyn muodossa. Ensimmäinen näyttely käsittelee saamelaisia seremonioita, ristiäisiä ja rippikoulua. Toisen näyttelyn teemana ovat duodjitaidetekstiilit kirkolliselle areenalle.

Duodji todentuu yhteisön sisällä ja heijastelee ihmisten kuuluvaisuutta alueeseen ja maahan. Olen itse yhteisön jäsen, duojár ja tutkija. Tulkitsen yhteisöni estetiikkakäsitystä duodjin kautta ja sen avulla. Metodi muotoutuu duodjin tekemisen ja osallistumisen kautta saamelainen maailmankäsitys ja sielullisuus taustanaan. Gáktin perusteella muotoutunut rakenne toimii tutkimuksen näkökulmana ja sisällyksenä.

Keskeinen tutkimustulos on, että duodjin ilmaisuvoima näyttäytyy taiteellisesti ja duodji taipuu teoreettiseen analyysiin ja soveltuu taiteelliseen tutkimukseen. Tutkimus todentaa duodjin kautta tietämisen, estetiikan ja moniaistisen visuaalisuuden, taiteellisen produktion kautta. Saamelaiset kirkolliset perhejuhlat, ristiäiset ja konfirmaatio, ovat yhteisöduodjia. Duodjitaidetekstiilit edustavat taiteellista duodjia ja tulkintaa duodjista julkisessa tilassa.

Saamelaista pukeutumisperinnettä ja duodjitaidetekstiilien luomista ohjaa sielullisuus. Yhteisössä muodostuneet arvot ja tavat, kuuluminen maahan, alueeseen ja sukuihin ja kristilliset perinteet ovat luomisen perusteena.
Original languageFinnish
QualificationDoctor of Arts
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Hautala-Hirvioja, Tuija, Supervisor
  • Pietarinen, Heidi, Supervisor
  • Magga, Sigga-Maria, Supervisor, External person
Award date16 Feb 2024
Place of PublicationRovaniemi
Publisher
Print ISBNs978-952-337-406-5
Electronic ISBNs978-952-337-408-9
Publication statusPublished - 2024
MoEC publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Field of science

  • Visual arts and design
  • Other humanities

Citation for this output