Feministisen kasvatustiedon haastavuus: Koulutusta, sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevien populaarien kirjoitusten luentaa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tutkimuksessa analysoidaan kuutta kasvatusalalla toimivan kirjoittajan eri me- dioissa julkaisemaa tekstiä. Artikkelissa kysytään, miten näissä teksteissä suku- puolesta, seksuaalisuudesta ja tasa-arvosta kirjoitetaan, minkälaisia retorisia keinoja käytetään ja mihin kulttuurisiin arvoihin tekstit kiinnittyvät. Analyysi kohdistuu tekstien tuottamiin merkityksiin ja retoris-performatiiviseen tyyliin, ja siinä sovelletaan kriittistä diskurssianalyysia ja retorista luentaa. Tarkastelu kiinnittyy keskusteluun feministisen tiedon häiritsevyydestä. Analyysin tulosten perusteella teksteissä puolustetaan luonnolliseksi väitettyä sukupuolijakoa niin lasten identiteetissä kuin oppiaineissa ja opettajuudessa. Heteroseksuaalisen järjestyksen puolustaminen kietoutuu postsekulaariin ajatteluun liittyvään luonnontieteelliseen ja uskonnolliseen argumentointiin sukupuoliuskona, ja tasa-arvo näyttäytyy yksilöllisenä valinnanvapautena. Johtopäätöksenä todetaan, että kasvatustieteen sisällä esiintyy feministisen tiedon arvon sivuuttamista, mikä vaikeuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusajattelun siirtymistä opettajankoulutukseen.
Original languageFinnish
Pages (from-to)25-39
Number of pages15
JournalSukupuolentutkimus
Volume32
Issue number3
Publication statusPublished - 25 Sept 2019
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Gender studies

Citation for this output