Digi-ilmailupalvelut Lapin haja-asutusalueilla

Research output: Book/ReportCommissioned report

118 Downloads (Pure)

Abstract

Digi-ilmailu kattaa laajan tietoon ja informaatioteknologian hyödyntämiseen perustuvan ilmailun, jonka näkyvin osa-alue on drone-koptereiden hyödyntäminen. Tässä raportissa digi-ilmailulla tarkoitetaan Liikenne- ja viestintäministeriön (2020) määritelmää, jossa digi-ilmailu kattaa digitaalisen tiedon hyödyntämiseen perustuvan lentokoulutuksen, harrasteilmailun, dronien lennättämisen, valvonta- ja pelastustoiminnan, ambulanssilennot, maa- ja metsätalouskäytön, lentotaksitoiminnan sekä uudenlaiset liikkumispalvelut. Tämä Lapin liiton AKKE-rahoituksella toteutettu raportti käsittelee digi-ilmailun mahdollisuuksia haja-asutusalueella ja se on toteutettu Enontekiön kunnassa.
Raportti jakaantuu viiteen osaan, joista ensimmäisen muodostaa digi-ilmailun mahdollistavien strategioiden tarkastelun. Toisen osan muodostaa parhaiden käytäntöjen kartoitus, jossa selvitetään minkä tyyppisiä tehtäviä drone-aluksella voi tehdä. Kolmas alue käsittelee teknistä pilottia, joka toteutettiin kaksivaiheisena lokakuussa ja maaliskuussa. Lisäksi tämän raportin aineisto muodostuu Enontekiön kunnan eri alojen ammattilaisten haastatteluista, joissa kuvataan palvelutarpeita ja niiden toteutusta. Neljäs luku on tiivis yhteenveto haastatteluista. Luvussa viisi koostetaan yhteen tulokset ja tarkastellaan niiden mahdollista vaikuttavuutta aluekehityksen näkökulmasta. Tuloksia tarkastellaan suhteessa strategisiin tavoitteisiin ja vaikuttavuuskriteereitä ovat uudet palvelut, sijainti, haitan hallinta sekä uudistuva elinkeinoelämä.
Hankkeen päätavoitteena oli selvittää digi-ilmailun tapoja, joilla uudistetaan Lapin elinkeinoelämää sen palvelurakenteita ja samalla turvataan haja-asutusalueelle tasa-arvoisia palveluita myös tulevaisuudessa. Kyse on tietopohjaisesta toimintatavasta, jossa digi-ilmailu voi tuottaa mahdollisuuden elinkeinorakenteen uudistamiseen ja palvelujen tuottamiseen etäisyyksiä hallitsevalla tavalla.
Original languageFinnish
PublisherLapin yliopisto
Commissioning bodyLapin liitto
Number of pages36
Publication statusPublished - 31 Mar 2022
MoEC publication typeD4 Published development or research report or study

Field of science

  • Administrative science

Citation for this output