Asiakasturvallisuuden ulottuvuudet sosiaalihuollossa

Sanna Lähteinen, Aini Pehkonen, Anneli Pohjola

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

7 Downloads (Pure)

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden ulottuvuuksia asiantuntijahaastatteluiden (n=15) avulla. Tutkimuskysymyksenä on, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat jäsentävät asiakasturvallisuutta sosiaalihuollossa. Haastatteluaineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Analyysin tuloksena muodostettiin neljä asiakasturvallisuuden ulottuvuuksia ilmentävää kategoriaa, jotka nimettiin strategia-, vastuu-, seuraamus- ja eetoskategoriaksi. Strategiakategoriassa toiminta perustuu asiakasturvallisuuden rakenteellisten edellytysten varmistamiseen, vastuukategoriassa sosiaalipalvelujen järjestämiseen, seuraamuskategoriassa riskiarvioinnin tekemiseen ja eetoskategoriassa ammatilliseen toimintaan. Kategoriat kietoutuvat yhteen ilmentäen asiakasturvallisuuden moniulotteisuutta. Kokonaisuutena ulottuvuuksista rakentuu yhteiskunnalliselle tasolle, organisaatio- ja yhteisötasolle sekä yksilötasolle asettuvia tehtäviä, odotuksia ja vastuita.
Original languageFinnish
Pages (from-to)343–358
Number of pages16
JournalJanus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Volume30
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 20 Dec 2022
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Social work

Citation for this output