Asiakastiedot ja niiden käyttö sosiaalihuollon ja perusopetuksen yhteistyössä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan lastensuojelun asiakkuuteen liittyvien asiakastietojen tuottamisen ja käytön kriittisiä pisteitä sosiaalihuollon ja perusopetuksen yhteistyössä juridiikan, sosiaalityön ja perusopetuksen näkökulmista. Tarkastelua kehystävät tietojen vaihdon lainsäädännölliset edellytykset sosiaalihuollon ja perusopetuksen välillä sekä kysymykset viranomaisten harkintavallasta.

Tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia kriittisiä pisteitä tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvästä yhteistyöstä on havaittavissa ja millaisia seurauksia ne tuottavat. Aineiston muodostaa useasta todellisesta tilanteesta konstruoitu vignette, jonka analysoinnissa on hyödynnetty kriittisten tapahtumien menetelmää. Artikkelissa nimetään viisi tietojen käytön kriittistä pistettä: oletetun tiedon varassa toimiminen, tunnistamaton lapsen tieto, osittaiseen tietoon nojautuva päätöksenteko, puuttuvan tiedon kanssa työskentely ja epävirallisen tiedon kietoutuminen ammatilliseen arviointiin. Asiakastietojen käytön kriittisten pisteiden kumuloituva negatiivinen kehä nostaa esiin viranomaisten toimintaan liittyvän tieto- ja osaamisperustan.

Tulokset muistuttavat siitä, että viranomaisten on tärkeä tiedostaa lainsäädännön periaatteet sekä uskaltaa käyttää harkintavaltaa lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)56–77
JournalOikeus
Volume46
Issue number1
Publication statusPublished - 2017
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Social work
  • Public law
  • General education

Citation for this output