Arvovalintojen oikeutus ja läpinäkyvyys kansallisessa koulutuksen arvioinnissa

Ville Pekka Pietiläinen, Esko Korkeakoski

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan arvovalintojen oikeutusta ja läpinäkyvyyttä kansallisessa koulutuksen arvioinnissa. Arvioinneissa tehtävät valinnat ovat aina sidoksissa arvioinnin tilaajan, toteuttajan ja siihen osallistuvien henkilöiden arvoihin. Arvovalinnat eivät myöskään ole irrallaan yhteiskunnassa vallalla olevista arvoista. Arvotyöskentelyn relatiivisen luonteen vuoksi lähtökohtana tulisi olla arvovalintojen läpinäkyvyys kaikissa arvioinnin vaiheissa. Arvovalintoihin ja niiden oikeutukseen liittyvää teoriapohjaa jäsennetään tässä artikkelissa arvottamisen käsitteen avulla. Teoriapohjaa testataan kansallista koulutuksen arviointia kuvaavan tapausesimerkin avulla. Tapauskuvaus analysoidaan matriisissa, joka ilmentää arvottamisen ydintekijöitä. Artikkelissa todetaan, että tehdyt arvovalinnat ja niiden oikeutus ovat läpinäkyvästi esillä tapauskuvauksessa, mutta arvioinnin eri osapuolten osallistuminen arvottamistyöskentelyyn toteutuu vaihtelevasti. Artikkeli päätyy esitykseen, jonka mukaan arvottamisteoriaa tulisi kehittää siten, että se palvelisi nykyistä selkeämmin arviointikäytäntöjä ja tukisi eri osapuolten osallistamista.
Original languageFinnish
Pages (from-to)279–290
Number of pages11
JournalKasvatus
Volume43
Issue number3
Publication statusPublished - 2012
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Administrative science
  • Social policy

Citation for this output