Arktinen taide ja kulttuurinen kestävä kehitys

Research output: Contribution to conferencePaperScientific

Abstract

Tarkastelen osallisuutta kulttuurisen kestävä kehityksen näkökulmasta. Kulttuurisella kestävällä
kehityksellä tarkoitetaan usein esimerkiksi kokemusta kulttuurin jatkuvuudesta sekä ihmisten mahdollisuutta oman kulttuurinsa tekijyyteen. Käytän arktisen taiteen käsitettä kuvaamaan taidetta, joka pyrkii edistämään kestävää kehitystä arktisella alueella. Tarkastelun kontekstina on lappilainen kulttuuriympäristö, johon liittyy muun muassa alkuperäiskansojen ja valtaväestön kulttuurin vuorovaikutus ja toisaalta kulttuurinen hyväksikäyttö ja niin sanottu kulttuurinen omiminen. Esittelen taideperustaista tutkimusta, jossa tavoitteena on alkuperäiskansojen ja valtaväestöön kuuluvien taiteilijoiden vuorovaikutus. Taustoitan tutkimusta kulttuuripoliittisilla linjauksilla siitä, millaista taidetta ja kulttuuria pyritään tukemaan arktisella alueella. Keskustelen myös kulttuurisesta revitalisaatioista sekä sen problematiikasta.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 18 Nov 2018
MoEC publication typeNot Eligible

Field of science

  • Visual arts and design

Citation for this output