Aikaansa edellä? Monitieteisyys Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksella

Pälvi Rantala

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lapin yliopistossa vuosina 1998–2009 toiminut
menetelmätieteiden laitos edusti
uudenlaista yliopistoa, jossa ulkopuolisella rahoituksella, projekteilla ja innovaatiopuheella oli keskeinen rooli.
Kysyn artikkelissani, mitä monitieteisyys tarkoitti
menetelmätieteiden laitoksen
toiminnassa, erityisesti tutkimusmenetelmien opetussuunnittelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa.
Tarkastelen aihetta kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta: yhtäältä osana omaa aikaansa ja sen tiede- ja tutkimuspoliittisia keskusteluja, mutta myös kysyen, miten laitoksen toiminta heijastuu nykyisyyteen. Aineistona käytän menetelmätieteiden laitoksen asiakirja-aineistoa kuten laatuasiakirjoja, toimintakertomuksia, opinto-oppaita ja toiminta- ja taloussuunnitelmia. Lisäksi olen tehnyt kolme asiantuntijahaastattelua.
Analyysin olen toteuttanut lähteille suunnatuilla kysymyksillä.
Olen kysynyt kaikilta lähteiltä, mitä monitieteisyys on, miten se toteutuu, kuka tai ketkä sitä toteuttavat, miksi se on tarpeellista ja
mihin laajempaan kansalliseen ja kansainväliseen tiedepoliittiseen keskusteluun
monitieteisyys kulloinkin liittyy. Menetelmätieteiden laitoksen toiminnan taustalla olivat aikakauden tiede- ja yliopistopoliittiset muutokset ja rakenteet. Asiakirjoissa näkyvät yhtäältä ajankohtaa heijastavat keskustelut ja tutkimuspoliittiset painotukset, toisaalta tulevaisuuteen tähtäävä, pitkäjänteinen tieteellinen ja tutkimuksellinen suunnittelu ja toiminta. Monitieteisyys näkyi esimerkiksi tiedekuntarajat ylittävänä yhteistyönä, mutta myös episteemisinä, tiedon tuottamiseen liittyvinä linjauksina ja tekoina.
Original languageFinnish
Pages (from-to)4-20
Number of pages17
JournalKasvatus & aika
Volume13
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2019
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • History and archaeology
  • Sociology

Citation for this output