Starting Business in Lapland MOOC

Project Details

Description

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Lapin korkeakoulujen ja Lapin elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta korkeatasoinen Yrittäjäksi Lappiin MOOC (noin 5 op), joka on kohdennettu Lapissa yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille ja on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ilman maksua.

MOOCilla tarkoitetaan kaikille avointa verkkokurssia (Massive Open Online Course), joka mahdollistaa itsenäisen opiskelun verkossa. Opinnot voi suorittaa ilman opettajan ohjausta tai palautetta, milloin ja missä tahansa. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat ja yritystoimintaa Lappiin suunnittelevat henkilöt, erityisesti Lapin avaintoimialoihin liittyvät kansainvälisen tason osaajat (Suomesta ja ulkomailta).

Yrittäjäksi Lappiin MOOC on digitaalinen ja innovatiivinen ratkaisu, joka nopeuttaa korkeakoulutettujen työelämään siirtymistä ja tukee yritystoimintaa ja liiketoimintaa Lapissa suunnittelevia henkilöitä. Yrittäjäksi Lappiin MOOC johdattaa hankkeen kohderyhmän tunnistamaan omassa elämässä ja Lapin toimintaympäristössä yrittäjyyden mahdollisuuksia ja luo heille valmiuksia oman yrityksen perustamiseen Lappiin. Hankkeen toisena tärkeänä tavoitteena on kehittää Lapin korkeakoulujen MOOC-osaaminen kansainväliselle huipputasolle, jolloin niiden asema kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla ja koulutusviennissä paranee ja saa uuden kilpailuvaltin.

Key findings

- Yrittäjäksi Lappiin MOOC vapaasti hyödynnettävissä kaikilla päätelaitteilla 24/7- Yrittäjäksi Lappiin MOOC:lla 720 rekisteröitynyttä käyttäjää Suomessa ja ulkomailla- Yrittäjäksi Lappiin MOOC on integroitu osaksi Lapin korkeakoulukonsernin yhteisiä yrittäjyysopintoja- Lapin korkeakoulut, elinkeinoelämän toimijat ja yrittäjyyttä tukevat organisaatiot tuntevat, hyödyntävät ja levittävät Yrittäjäksi Lappiin MOOCia- Lapin avaintoimialoihin liittyvät kansainväliset osaajat hyödyntävät Yrittäjäksi Lappiin MOOCia yritystoiminnan suunnittelussa sekä perehdytyksenä Lapin liiketoimintaympäristöön- Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n opas, jonka avulla opettaja voi integroida MOOC:n osaksi omaa opetustoimintaa- Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n markkinointia varten julkaistu suomeksi ja englanniksi esite (2kpl), lyhyitä markkinointivideoita (4 kpl) sekä animaatioita ja infograafeja (4 kpl)- Hankkeen verkkosivut ja blogikirjoitukset (15kpl) hankeen toimenpiteistä ja tuloksista korkeakoulujen henkilökunnalle- Yksi tieteellinen artikkeli kansainväliselle eoppimisen asiantuntijaverkostolle hankkeen toiminnasta ja tuloksista- Kolmen korkeatasoisen MOOC-seminaarin digitaaliset tallenteet korkeakoulujen henkilökunnalle- Hankejulkaisu (sisältää 15 artikkelia) Yrittäjäksi Lappiin MOOC hankkeen tuloksista ja korkeakoulujen MOOC-osaamisen kehittymisestä.

<img src="https://repo.luc.fi/ReportronicJulkaisu/Webservice/GetDocument.aspx?c=LappiAMK&d=823eed9c-b6bc-4e58-ab3a-ce6e54d7e141"  alt="funding" />
StatusFinished
Effective start/end date01.01.202130.06.2023

Funding

  • European Social Fund ESF: €134,024.00