Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelma

Project Details

Description

Maankäytön suunnitteluprosessit, intressien yhteensovittaminen maankäytössä, tieto ja vaikuttaminen ympäristöasioissa ja strateginen ympäristöjohtaminen.

Ajankohtaisiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun teemoihin liittyvässä koulutusohjelmassa yhdistyvät uudella tavalla yhteiskunnallinen ja oikeudellinen näkökulma ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä asioissa. Koulutusohjelma antaa käytännön työelämässä tarvittavaa kokonaisvaltaista näkemystä ja osaamista erilaisissa ympäristön käyttöön liittyvissä hankkeissa ja päätöksenteossa.

Key findings

Koulutusohjelmassa syvennyttiin muun muassa ympäristön käytön suunnitteluprosesseihin, ympäristön- ja luonnonsuojeluun, eri luonnonkäyttömuotojen yhteensovittamiseen, tietoon, arvoihin ja vaikuttamiseen ympäristön käyttöön liittyvissä hankkeissa sekä ympäristöjohtamiseen.
StatusFinished
Effective start/end date01.04.201530.04.2017

Funding

  • European Social Fund ESF: €205,185.00
  • Useita kuntia: €12,000.00