Responsibility and value creation in sharing economy in tourism

Project Details

Description

Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa (Jaava) -hankkeessa selvitämme, miten vastuullisuus ja yhteiskuntavastuu näkyvät Lapissa matkailun jakamistalouteen pohjautuvassa liiketoiminnassa ja miten liiketoiminnan vastuullisuutta voidaan edistää.

Hanke koostuu neljästä työpaketista:
TP1 Sosiaalinen toimilupa: Millainen matkailutoiminta jakamistalous on paikallisesti hyväksyttyä?
TP2 Yhteiskuntavastuu jakamistaloudessa: Miten yhteiskuntavastuullisuus näkyy jakamistalouteen liittyvien yritysten toiminnassa?
TP3 Arvonluonti jakamistalouden yhteiskehittämisessä: Miten yritykset voivat jakamistalouden myötä kehittää omaa liiketoimintaansa?
TP4 Alustat sopimusympäristönä: Mitä on jakamistalouden oikeudellinen alustavastuu?

Hankkeen päätutkimusmenetelmänä on yhteisöllinen toimintatutkimus. Tutkimustulokset julkaisemme tietopaketteina ja infograafeina alustoja hyödyntäville kuluttajille, yrittäjille ja viranomaisille. Lisäksi rakennamme jakamistalouden vastuullisen arvonluonnin mallin.
AcronymJaava
StatusFinished
Effective start/end date01.08.202031.05.2022

Funding

  • Business Finland: €253,080.00

Keywords

  • sharing economy
  • CSR
  • corporate social responsibility
  • value creation
  • social licence to operate
  • SLO
  • co-creation
  • action research

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.