Varhaiskasvattajan ammatillisen osaamise

Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa koko varhaiskasvatuksen ja esiopetushenkilöstön ammatillista osaamista lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Hankkeen viiden koulutuksen kautta osallistujien osaamista vahvistetaan kuvien käytöstä toiminnanohjauksessa, lapsen motorisista perusvalmiuksista ja itsesäätelytaidoista, leikin ja kielen kehityksen välisestä yhteydestä, lapsen matemaattisista valmiuksista sekä varhaiskasvatuksen pedagogisista asiakirjoista. Lisäksi hanke tarjoaa keinoja varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn hyödyntäen ajankohtaista tutkimusperustaista tietoa.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Kuvista hyötyvät kaikki - visuaalisuus osana varhaiskasvatuksen arkea (5 op)
2) Motorisesti levottomat lapset (3 op)
3) Leikki ja kielenkehitys (4 op)
4) Matikkaa tutkien ja toimien (3 op)
5) Pedagoginen kirjoittaminen - Lapsen vasu (3 op)

StatusActive
Effective start/end date06.05.202030.06.2022

Funding

  • Finnish National Agency for Education: €36,200.00