VAKAATA OSAAMISTA

Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja syventää tuen järjestämiseen liittyvää osaamista sekä varhaiskasvatussuunnitelman että uudistuneen varhaiskasvatuslain mukaiseksi, vahvistaa varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöitä, kuten esimerkiksi pedagogista johtamista ja inklusiivista toimintakulttuuria hyödyntämällä alan uusinta tutkimustietoa mm. lapsen tuen järjestämisen periaatteista ja käytänteistä. Hankkeen aikana avataan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä kehitetään varhaiskasvatushenkilöstön pedagogista osaamista myös vaativassa tuessa ja perehdytään varhaiskasvatuksen ja koulun nivelvaiheeseen mm. tiimityön ja moniammatillisen yhteistyön sekä tiedonsiirron näkökulmista. Tavoitteena myös osallistujien erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen ja tämän myötä lasten kasvua, yksilöllisten oppimispolkujen toteutumista ja hyvinvointia. Samalla koko työ- ja oppimisyhteisön toimintakulttuuri muuttuu inkluusiota vahvistavaan suuntaan. Koulutuksen aikana laaditut tuotokset ovat koulutettavien ja heidän työyhteisöjensä hyödynnettävissä oman työn tukena. Hanke sisältää viisi verkossa toteutettavaa koulutusta.

Hankkeen koulutusosiot:
1. Inklusiivinen varhaiskasvatus ja pedagoginen johtaminen (2 op)
2. Pedagoginen kirjoittaminen - lapsen vasu (2 op)
3. Tuki varhaiskasvatuksessa (1 op)
4. Varhaiskasvatuksesta koulupolulle (2 op)
StatusActive
Effective start/end date16.05.202430.06.2026

Funding

  • Finnish National Agency for Education: €25,357.00