Tieto ympäristön käytön suunnittelussa ja päätöksenteossa

Project Details

Description

Hankkeessa selvitettiin käynnissä olevien ympäristöhankkeiden (mm. maankäyttö, kaavoitus, YVA-menettely) kautta, mitä tietolähteitä päätöksentekoprosesseihin sisältyy, millä periaatteilla ja menetelmillä tiedonkulku toteutuu hallinnon, toiminnanharjoittajien, paikallisasukkaiden ja tutkimuksen tuottajien kesken sekä miten tutkimustietoa hyödynnetään päätöksenteon eri vaiheissa.
Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto.
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201031.12.2012