Art-Based Services for Tourism

Project Details

Description

TaPaMa – Taideperustaisia palveluja matkailuun -hankkeessa kehitetään uudenlaisia taideperustaisia matkailupalveluita, selvitetään miten niitä parhaiten tarjotaan matkailijoille ja mallinnetaan tämä kehittämistyö kaikkien potentiaalisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Hankkeessa sovelletaan uusinta tietoa ja osaamista matkailupalvelujen kehittämiseen sekä taide- ja kulttuurisektorin ja pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Hankkeessa ideoidaan, pilotoidaan ja mallinnetaan asiakaslähtöisesti kansainvälisille matkailijoille tarjottavia taiteeseen perustuvia elämyspalveluja Lapin taidemuseoissa ja -gallerioissa, jotka toimivat luovien alojen ja matkailusektorin välisesti. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa yhteistyöpartnereiden asiakkaiden tuntemusta sekä asiakkaiden osallistumista kehittämistyöhön.
AcronymTaPaMa
StatusFinished
Effective start/end date01.06.201931.12.2021

Funding

  • European Regional Development Fund ERDF: €225,318.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.