Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hanke

Project Details

Description

Lapin maakuntakorkeakoulu yhdistää Lapin korkeakoulujen osaamisen ja Lapin seutukuntien tarpeet koulutus- sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnaksi. Maakuntakorkeakoulun toiminnasta vastaavat Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Lapin kesäyliopisto. Maakuntakorkeakoulutoiminnan tavoitteita ovat räätälöityjen, paikallisista tarpeista lähtevien koulutussisältöjen kehittäminen, korkeakoulujen ja seutukuntien tiivis yhteistyö sekä koulutuksen parempi saavutettavuus Lapissa.

Key findings

Vuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hankkeessa toteutettiin kuntakierros, joka kattoi lähes jokaisen Lapin kunnan. Kunnissa järjestettiin kokouksia ja työpajoja tavoitteena selvittää alueen haasteita sekä koulutus- ja kehittämistarpeita. Tapaamisten tuloksena on syntynyt runsaasti uusia avauksia, koulutusideoita, hankeideoita jne. Nämä alueen koulutus- ja kehittämistarpeet on koottu seutukuntakohtaisiksi osaamisstrategiaksi, jotka luovat katseen kohti vuotta 2020.
StatusFinished
Effective start/end date01.10.201429.02.2016

Funding

  • European Social Fund ESF: €52,000.00