Saamelaistietoutta ja saamelaispedagogii

Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on tarjota saamelaistietoutta koko varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle saamelaisasioiden opettamiseksi ja huomioimiseksi työssään ja erilaisten oppilaiden tukemiseksi diversiteetin näkökulmista. Hanke tarjoaa koulutusta myös saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle ja saamenkielen opettajille, jotka tarvitsevat syvempiä tietoja saamelaiskasvatuksesta ja saamenkielen opetuksesta. Hankkeen koulutusten myötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön osaaminen saamelaisopetukseen liittyvissä sisällöissä vahvistuu ja he vievät oppimaansa osaksi työyhteisöään. Koulutukset toteutetaan verkossa ja ne sisältävät luentoja, videoklippejä, työpajoja sekä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja kehittämistehtävän. Hankkeen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Saamelaistietous (5 op)
2) Saamelaispedagogiikka (5 op)
3) Kielenelvytyksen pedagogiikkaa saamen kielen kontekstissa (5 op)
StatusActive
Effective start/end date04.05.202231.12.2023

Funding

  • Finnish National Agency for Education: €38,257.00