Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on tarjota tietoa saamelaiskoulutuksen ja -varhaiskasvatuksen teemoista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle ja antaa valmiuksia opettaa saamelaisasioista työssään ja levittää tietoa myös työyhteisöissään sekä tukea saamenkielisiä lapsia diversiteetin ja inkluusion näkökulmista. Tavoitteena on myös syventää osallistujien tietoa saamelaiskasvatuksesta ja saamen kielen opetuksesta sekä antaa osallistujille tutkimusperustaista tietoa, menetelmiä ja toimintamalleja kielitietoisen opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämiseen sekä kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen. Tuloksena osallistujien osaaminen saamelaisopetukseen liittyvissä sisällöissä vahvistuu ja he vievät oppimaansa osaksi työyhteisöään. Osallistujat saavat valmiuksia opetukseen sekä siihen, miten tukea oppilaiden valmiuksia toimia saamenkielisessä ympäristössä, oppia saamen kieltä ja saamen kielellä. Hanke sisältää neljä koulutusosiota.

Hankkeen koulutusosiot:
1. Saamelaispedagogiikan periaatteet (5 op)
2. Saamen kielen opetus (5 op)
3. Saamen kielen opetusta ja erityispedagogiikkaa (4 op)
4. Etnomatematiikkaa (2 op)
StatusFinished
Effective start/end date16.05.202430.06.2024

Funding

  • Finnish National Agency for Education: €46,528.00