Rovaniemi Arctic Spirit 2017

Project Details

Description

Rovaniemi Arctic Spirit 2017 provides the most important Arctic forum in Finland 2017, at the beginning of the Finland's chairmanship of the Arctic Council. It is also held only a few weeks before Finland celebrates its 100 years of independence.

Key findings

- Lisääntynyt tieto Suomen arktisesta toiminnasta yrityksille ja muille toimijoille, joka auttaa hahmottamaan omaa toimintaympäristöä, sen kehitystä ja mahdollisuuksia.
- Kansallinen arktisen tiedon kokoava portaali, joka tuo Suomen ja Lapin arktisen toiminnan näkyvyyden ja tavoitettavuuden uudelle tasolle.
Arktisen muotoilun vuosikello, joka toimii palvelualustana alueen muotoilu- ja luovien alojen yrityksille.
- Palvelu- ja matkailualan yritysten kasvanut valmius hoitaa korkeantason arktisia vierailuja.
- Alueen yritysten, median ja suuren yleisön lisääntynyt tietoisuus Lapin yritysten ja muiden toimijoiden arktisista vahvuuksista.

Lyhyellä aikavälillä hanke lisää Rovaniemen ja koko Lapin näkyvyyttä ja tunnettavuutta arktisten asioiden yhteydessä sekä nostaa Rovaniemelle ja muualle Lappiin suuntautuvien kokous- ja delegaatiovierailujen määrää.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä rovaniemeläiset eri elinkeinoaloilla toimivat yritykset saavat hyötyä Rovaniemen vahvasta arktisesta imagosta, mikä vahvistaa Rovaniemen kiinnostavuutta kansainvälisten osaajien, yrittäjien ja sijoittajien keskuudessa.
StatusFinished
Effective start/end date01.03.201631.05.2019

Funding

  • European Regional Development Fund ERDF: €318,688.00
  • Rovaniemi city: €25,495.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.