Perheystävällinen hybridityön Lappi

Project Details

Description

Perheystävällinen hybridityön Lappi hankkeessa tullaan kehittämään etätyökäytäntöjä, etätyön tekemisen edellytyksiä ja brändätään Lappi etätyön edelläkävijänä. Tavoitteena on saada Lapin kuntiin ajantasaiset etätyösopimukset, etätyökäytänteet ja auttaa etätyökulttuurin muodostamisessa työhyvinvointia painottaen. Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa kehitetään muun muassa johtamista, toteutetaan organisaatioille suunnattu Hybridityö- joustotyötä ja työhyvinvointia- koulutuskokonaisuus, tuotetaan Hybridityön käsikirja, sekä laaditaan mukana oleville kunnille kuntakohtainen viestintäsuunnitelma tukemaan kuntien vetovoimaa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kittilän, Pellon, Posion, Sodankylän, Tornion ja Utsjoen kuntien kanssa 1.3.2021-30.6.2023 välisenä aikana.

Key findings

Lyhyen aikavälin tuloksena syntyy mukana olevien organisaatioiden nykytilanteen kartoitukset ja niiden pohjalta organisaatiokohtaiset kehittämistoimenpiteiden tarkennukset ja kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen työpajatyöskentelynä. Lisäksi organisaatioille toteutetaan Hybridityö – joustotyötä ja työhyvinvointia koulutus. Kehittämistoimenpiteiden tuloksena laaditaan Hybridityön käsikirja organisaatioiden käyttöön. Mukana olevien kuntien vetovoimaa kehitetään kuntakohtaisilla-Perheystävällinen kunta-viestintäsuunnitelmilla.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset näkyvät yritysten ja kuntien kilpailukyvyn parantumisena. Alueen yritysten ja kuntien houkuttelevuus paranee kehittämällä työhyvinvointia korostavia joustavan työn malleja ja panostamalla työympäristön kehittämiseen.
StatusActive
Effective start/end date01.03.202130.06.2023

Funding

  • European Social Fund ESF: €80,692.00
  • European Social Fund ESF: €173,844.00
  • Useita kuntia: €12,000.00